Số liệu kiểm toán/ kiểm sát thuế từ IRS 2019

Tư liệu từ ngày 1 tháng 10, 2018 đến ngày 30 tháng 9, 2019. P55b

Chau Tran, CPA luôn theo dõi và nghiên cứu các số liệu từ IRS (cục thuế liên bang Mỹ) để giúp các khách hàng của mình lên kế hoạch và khai thuế được tốt hơn, đồng thời giảm thiểu thời gian khách hàng phải giải quyết những thông báo từ IRS.

IRS không những kiểm sát/ kiểm toán mà còn xác nhận thông tin báo cáo từ khai báo thuế, và còn sửa những lỗi như là tính toán, thông tin cá nhân. Bên cạnh đó IRS còn có đội điều tra để phát hiện ra những cá nhân hay tổ chức gian lận thuế. Ngoài ra hàng năm, IRS còn gửi hàng triệu notices/ thông báo đến người nộp thuế khi mà những vấn đề được phát hiện ra từ tờ khai báo thuế của họ. Ví dụ như họ khai thiếu phần bảo hiểm sức khỏe, thiếu thông tin từ tờ 1095-A.

Trong năm FY 2019, IRS đã xử lý hơn 253 triệu đơn khai thuế và những giấy tờ hỗ trợ đi cùng. IRS thu thuế nhiều nhất ở bang California, New York và Texas; đồng thời những bang này cũng nhận lại được nhiều tiền thuế nhất từ IRS.

Theo thống kê từ IRS, những đơn khai thuế từ 2010 đến 2018, họ đã kiểm tra 0.60% đơn khai thuế cá nhân, và 0.97% đơn khai thuế từ các doanh nghiệp, tập đoàn.

Những cá nhân có thu nhập hơn 10 triệu USD, IRS đã kiểm tra 9.26% trong tổng số người này từ 2010 đến 2018.


Vào FY 2019 ( từ tháng 10 2018 đến cuối tháng 9 2019), IRS kiểm toán 771,095 đơn khai thuế, kết quả là đề nghị trả thêm $17.3 tỉ đô. 73.8% là kiểm toán thông qua thư, điện thoại, còn 26.2% là làm việc trực tiếp.


Hầu như các trường hợp nhận thông báo từ IRS là do thiếu thông tin, khai thiếu thông tin, tính toán sai, hoặc có trường hợp IRS phải xác nhận thông tin từ bạn vì nghi ngờ có người dùng thông tin của bạn để khai thuế nhằm nhận được tiền hoàn thuế từ IRS.

Chỉ có 1 số tỉ lệ nhỏ cá nhân là sẽ nhận được thông báo kiểm toán từ IRS. Mặc dù tỉ lệ này rất thấp, nhưng không có nghĩ nó sẽ không xảy ra đối với bạn. Vì vậy ít nhất bạn nên:

  1. Luôn khai thuế đúng hạn - nhiều trường hợp không khai thuế cho nhiều năm trước và kết quả là phải đóng rất nhiều tiền phạt từ IRS

  2. Giữ những hóa đơn, chứng từ, bank statements ít nhất 5 đến 7 năm.

  3. Luôn tách biệt những khoản chi tiêu cá nhân và chi phí doanh nghiệp (nếu bạn là chủ tiệm nail, hoặc nhận 1099)Lưu ý: Đây chỉ là bài viết khách quan, mỗi cá nhân có trường hợp khác nhau, đây không phải lời khuyên của CPA. Bạn có thể liên lạc với CPA để nhận lời khuyên cho trường hợp của bạn.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

A list of taxable services in Texas according to tax code chapter 151.0101: Sec. 151.0101. "TAXABLE SERVICES". (a) "Taxable services" means: (1) amusement services; (2) cable television services;