Thành lập doanh nghiệp mới tại Mỹ và những điều phải nghĩ tới

Mỹ là điểm đến hấp dẫn nhất đối với các cá nhân, và doanh nghiệp. Hàng ngày có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ được thành lập tại Mỹ. Mặc dù kinh doanh ở Mỹ rất hấp dẫn và mang đến nhiều lợi nhuận lớn, nhưng bên cạnh đó hệ thống thuế, hệ thống luật kinh tế của Mỹ rất phức tạp. Sự phức tạp đó không chỉ là luật thuế liên bang hay còn gọi là Internal Revenue Code, mà còn là sự phức tạp của hệ thống thuế tiểu bang, và cả thành phố mà bạn thành lập doanh nghiệp của bạn nữa.

Để thấu hiểu cặn kẽ được hệ thống thuế tại nơi bạn thành lập doanh nghiệp, công ty cá nhân, hay công ty trách nhiệm hữu hạn LLC, bạn cần làm việc với một người CPA có kinh nghiệm. Đến với Chau Tran, CPA, công ty của chúng tôi sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp của bạn từ những bước đầu tiên.


7 views0 comments

Recent Posts

See All

A list of taxable services in Texas according to tax code chapter 151.0101: Sec. 151.0101. "TAXABLE SERVICES". (a) "Taxable services" means: (1) amusement services; (2) cable television services;